Komisyonlar


FAKÜLTE KOMİSYONLARI

Fakülte

Bölüm

Peyzaj Mimarlığı

Mimarlık

Akademik Teşvik ve Yayın İnceleme Komisyonu

 

 

 

Doç. Dr. Hilal TURGUT

Doç. Dr.  Hilal SURAT

Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI

Dr. Öğr. Üyesi Birgül ÇAKIROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ

Dr. Öğr. Üyesi M. Meral YURDERİ

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

 

Doç. Dr.  Hilal SURAT

Öğr. Gör. Emre BELGE

Burs ve Yardım Komisyonu

Doç. Dr. Hilal TURGUT (Başkan)

Doç. Dr.  Zehra EMİNAĞAOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ (Üye)

Doç. Dr. Hilal TURGUT

Doç. Dr.  Hilal SURAT

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

Doç. Dr.  Zehra EMİNAĞAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ

 

ERASMUS Koordinatörlüğü

Doç. Dr.  Zehra EMİNAĞAOĞLU

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

Doç. Dr.  Zehra EMİNAĞAOĞLU

FARABİ Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ

MEVLANA Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi M. Meral YURDERİ

Doç. Dr.  Hilal SURAT

Dr. Öğr. Üyesi M. Meral YURDERİ

Mezunlarla İletişim Komisyonu

Doç. Dr. Hilal TURGUT (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Banu KARAŞAH (Üye)

Doç. Dr. Hilal TURGUT

Dr. Öğr. Üyesi Banu KARAŞAH

Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ

Dr. Öğr. Üyesi M. Meral YURDERİ

 

Sosyal Faaliyetler komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ  (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI (Üye)

Dr. Arş. Gör. Kemal SAĞLAM (Üye)

Doç. Dr. Hilal TURGUT

Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI

Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ  

Dr. Öğr. Üyesi M. Meral YURDERİ

 

Birim Staj Eğitim Uygulama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI (Başkan)

Doç. Dr. Hilal TURGUT (Üye)

Doç. Dr.  Zehra EMİNAĞAOĞLU (Üye)

Doç. Dr. Hilal TURGUT

Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

Doç. Dr.  Zehra EMİNAĞAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ

Dr. Öğr. Üyesi M. Meral YURDERİ

Tanıtım ve İletişim Komisyonu

Doç. Dr.  Hilal SURAT (Başkan)

Doç. Dr. Banu KARAŞAH (Üye)

Dr. Arş. Gör. Kemal SAĞLAM (Üye)

Doç. Dr.  Hilal SURAT

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK

Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ  

Dr. Öğr. Üyesi M. Meral YURDERİ

 

Uyum (İntibak) Komisyonu

Doç. Dr. Hilal TURGUT (Başkan)

Doç. Dr.  Zehra EMİNAĞAOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI (Üye)

Doç. Dr. Hilal TURGUT

Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

Doç. Dr.  Zehra EMİNAĞAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi M. Meral YURDERİ