Projelerimiz

     Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen ve tamamlanan araştırma projelerimiz*

      (*2016-2020 yılları arasındaki çalışmalar listelenmiştir) 

      Devam Eden Projeler

 1. Erüz G., Türkmen S., Erüz C. (2020-….). Kurum Vadisi Sürdürülebilir Turizm Master Plan Projesi. Diğer Kamu kurumları.
 2. Surat H. (2019-…..). Mençuna Şelalesi Turizme Kazandırılıyor, Doğu Karadeniz Kırsal Alanları Kalkındırma Proje Koordinatörlüğü.
 3. Eminağaoğlu Z. (2018-…..) Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyigit Botanik Bahçesi Peyzaj Uygulama Projesi.

       Biten Projeler

 1. Sarı D., Karaşah B. (2018-2020). Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşke Bitki Bilgi Sistemi. Artvin Çoruh Üniversitesi BAP koordinatörlüğü, 2018.F12.02.01 nolu araştırma projesi.
 2. Karaşah, B., ve Sarı, D., (2016-2019) Hopa-Borçka Karayolunun Yeşilyol Olarak Kullanımına Yönelik Alternatiflerin Belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi BAP koordinatörlüğü, 2016.F12.02.04 nolu araştırma projesi.
 3. Sarı D., Küçük M., (2017-2017). Kamusal alanlarda kullanılan egzotik bitki türlerinin bazı toprak özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) kampüsü örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi.
 4. Surat H., Eminağaoğlu Ö., Akyıldırım Beğen H., Aybar M. (2017). Maden Sahalarının Yeniden Rehabilite Edilmesi ve Doğaya Kazandırılmasında Kullanılacak Bitki Türlerinin Belirlenmesi Murgul Bakır Madeni Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (Yürütücü) Artvin Çoruh Üniversitesi BAP koordinatörlüğü, 01/03/2017 - 22/12/2017
 5. Eminağaoğlu Z. (2017). Artvin Botanik Bahçesi Fizibilite Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 13/03/2017 - 15/12/2017
 6. Erüz G.,Türkmen S.,Erüz C. (2017-2019).  Trabzon Arsin İlçesi köyleri Doğal ve Tarihi Değerler Envanter Çalışması DOKA
 7. Turgut H., Karaşah B., Sarı D., Surat H., Eminağaoğlu Z., Özdemir Durak M. (2017-2019). Artvin 2023 Turizm Vizyonu Kapsamında Planlama Stratejileri ve Potansiyellerinin Belirlenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi BAP koordinatörlüğü, 2017.F12.02.01 nolu araştırma projesi.
 8. Pulatkan M., Kurt U., Güneroğlu N., Yıldırım N., (2018-2020). Epigaea Gaultherioides (BOİSS. & BAL.) Takht.’In Kültüre Alınması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, 2018, FYL-2018-7818 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi.
 9. Erüz G.,Türkmen S.,Erüz C. (2019-2020).  Yanbolu Santa Havzası Sürdürülebilir Turizm Master Plan Projesi DOKA