SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI ve ESCI Kapsamı Dışındaki İndekslerde Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makalelerimiz

 1.  

     SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI ve ESCI Kapsamı Dışındaki İndekslerde Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler*

       (*2016-2020 yılları arasındaki eserler listelenmiştir)

 

 1. Eminağaoğlu Z., Surat H. (2019).  İstinat Duvarlarının Kent Kimlik Ögesi Olarak Değerlendirilmesi; Artvin Örneği.  Planlama Dergisi, 29(3), 288-298.
 2. Karaşah B. (2019). Kırsal Turizm Kapsamında Çay Turizminin Değerlendirilmesi “Artvin Örneği”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(68), 1169-1175.
 3. Sarı D. (2019). İhtiyaç-Etkinlik-Mekân İlişkisinin Kent Parkları Örneğinde İrdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(2): 181-192.
 4. Surat H. (2019).Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekoturizm Şavşat Örneği. Journal of International Social Research, 12(68).
 5. Eminağaoğlu, Z., Surat H. (2019). İstinat Duvarlarının Kent Kimlik Öğesi Olarak Değerlendirilmesi - Artvin Örneği. Planlama, 29(3): 288-298.
 6. Yurderi M.M., Eminağaoğlu Z. (2018). Tv Dizilerindeki Değer Temsillerinin Mekânsal Kullanımlar Aracılığıyla Karşılaştırılması. Journal of International Social Research, 11(57): 1000-1008.
 7. Eminagaoglu Z., Yurderi M.M. (2018). Relationship between Migration and Space in Turkish Cinema- Lutfi Akad’s Film Gelin, Düğün ve Diyet. Journal of World of Turks, 10(2): 123-136.
 8. Eminağaoğlu Z. (2018). Examination of Zoning Plan Modifications and Effects on Whole Plan: Artvin Sample, International Journal of Scientific and Technological Research 4(9): 69-80
 9. Karaşah, B. (2018). Alternatif Turizmde Marka Kent Olma Yolunda Artvin Kentinin Alternatif Turizm Rotaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 883-892.
 10. Karaşah B., Sarı D. (2018). Kent Kimliğinde Etkili Bir Bileşen: Doğal Bitkiler. Social Sciences Studies Journal, 4(26), 5539-5545.
 11. Surat H. (2018).  Baraj Gölü ve Çevrelerinin Rekreasyonel Kullanımına Yönelik Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Deriner Barajı Örneğinde.  Journal of International Social Research, 11(61).
 12. Surat H. (2017).  Gülez Yöntemine Göre Deriner Baraj Gölü ve Yakın Çevresi Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Alan Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi Tarım ve Doğa Dergisi, 20(3), 247.
 13. Karaşah B. (2017). Kentsel ve Kırsal Rekreasyon Alanlarına Yönelik Kullanıcı Tercihlerinin Belirlenmesi ‘Artvin Kenti Örneği’. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19 (1), 58-69.
 14. Çakıroğlu B., Akat, R, (2017). James Stirling (1926-1992) and Works. International Journal of Sciences, 6(08), 148-164.
 15. Akat R., Çakıroğlu B. (2017). Examination and Survival of Cultural Values in the Historical Texture: Camerino City-Italy and Turkey Trabzon City-Turkey. International Journal of Sciences, 6(08), 165-178.
 16. Akat R, Çakıroğlu B. (2017). Gestalt Theory and Gestalt Principles in Religious Structures. International Journal of Sciences, 6(08), 126-139.
 17. Akat R., Çakıroğlu B. (2017). Gardens in the Traditional Houses – A Study on the Garden Elements in the Traditional Houses of Trabzon, Turkey. International Journal of Sciences, 6(10), 1-13.
 18. Çakıroğlu B., Akat, R. (2017). Cultural Values in Eastern Anatolia and Southeast Anatolia, Turkey. International Journal of Sciences, 6(08), 140-147.
 19. Çakıroğlu B., Akat R. (2017). Investigation of Architectural Dimensions in Nature Mountain Tourism- Kaçkar Mountain (Altıparmak, Kemerli, Verçenik, Kavron Summit Route). International Journal of Current Research, 9(11), 60198-60205.
 20. Çakıroğlu B., Sağsöz A., Akat R. (2017). Creating a Method of Reflecting the Basic Concepts of Islamic Religion in Theottoman Period Religious Architecture. International Journal of Current Research, 9(12), 62886-62900.
 21. Çakıroğlu B., Akat Reyhan (2017). The Sustainability of the Higland Architecture as Cultural Heritage:The Example of Karadeniz Plateau, Turkey. International Journal of Current Research, 9(10), 58929-58938.
 22. Çakıroğlu B., Akat R. (2017). Religion and Architecture in Anatolia, Turkey. International Journal of Current Research, 9(10), 58966-58980.
 23. Surat H. (2017).  Artvin Yusufeli’nde Yerel Halkın Ekoturizme Yönelik Algı ve Tutumları.  Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 13(2), 9-19.
 24. Arslan Muhacir E. S., Özdemir M. (2017).  Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği.  Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-18.
 25. Surat H. (2017).  Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi.  Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 70-80.
 26. Surat H., Yaman Y. K. (2017).  Evaluation of Plant Species in Home Gardens: A Case Study of Batumi City (Adjara).  Türkiye Ormancılık Dergisi, 18(1), 11-20.
 27. Karaşah B., Sarı, D., ve Yaman Y.K. (2016). Bir Yerleşke Peyzaj Tasarımı: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 32(3), 1-13.
 28. Karaşah B., Var, M. (2016). Botanik Bahçelerinde Ziyaretçi Tercihlerinin Belirlenmesi ‘Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Örneği’. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16 (1): 120-130.
 29. Eminağaoğlu Z., Surat H., Yavuz Özalp A. ,Yaman Y. K. (2016).  Borçka Barajı Gölü ve Çevresi Rekreasyonel Alan Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi.  Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 16(2), 348-361.