SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI ve ESCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makalelerimiz

      SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI ve ESCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler* 

       (*2016-2020 yılları arasındaki eserler listelenmiştir )

 

 1. Sarı D., Karaşah B. (2020). Future Adaptability of Urban Trees due to the Effects of Climate Change: the Case of Artvin, Turkey. Journal of Environmental Science and Management, 23-1: 60-70.
 2. Sarı D. (2019). A method to determine the potential for flora tourism in mountainous regions: a case study of the Kackar Mountains National Park, Turkey. EcoMont-Journal on Protected Mountain Areas Research, 11(2): 27-35.
 3. Sarı D. (2019). A Study on the Qualities that Affect Preference of Rural Recreation Areas. Applied Ecology and Environmental Research, 17(5): 11509-11523.
 4. Surat H. (2019).  Kente Yakın Su Kaynaklarının rekreasyonel Amaçlı Değerlendirilmesi.  MEGARON,14(4), 649-661.
 5. Surat H., Surat B. Z. (2019).  Analysis of the Environmental Effects of Energy Lines (Artvin Ortaköy Forest Management Case).  International Journal of Ecosystems and Ecology Science, 4: 921-930.
 6. Sarı D., Küçük M. (2019). Analysis of the Effects of Certain Exotic Ornamental Plants on Soil Properties: the Karadeniz Technical University Campus Case. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 9(3): 447-460.
 7. Surat H. (2018).  Evaluation of Recreational Preferences of Visitors in National Park,Turkey.  International Journal of Ecosystems and Ecology Science. 8(1): 153-164.
 8. Surat H., Eminağaoğlu Ö. (2018).  Determination of the Aesthetical and Functional Use of Certain Natural Plants in Hatila Valley National Park in Landscape Architecture.  International Journal of Ecosystems and Ecology Science 8(1): 113-134.
 9. Eminagaoglu Z, (2018). Ecological Approaches in Rural Settlement: A Case of Turkey. International Journal of Ecosystems and Ecology Science, 8(2), 401-408.
 10. Eminagaoglu Ö., Eminağaoğlu Z. (2018). Some Thoughts on Botanical Garden Establishment in Artvin. International Journal of Ecosystems and Ecology Science, 8(4): 767-776.
 11. Sarı D., Karaşah B. (2018). Bitkilendirme Tasarımı Öğeleri, İlkeleri ve Yaklaşımlarının Peyzaj Tasarımı Uygulamalarında Tercih Edilirliği Üzerine Bir Araştırma. MEGARON, 13(3), 470-479.
 12. Karaşah B. (2017). A Visual Landscape Assessment of Forest Roads: ‘Case of Kafkasör-Mersivan Route Artvin’. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 17 (3): 404-413.