2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Staj Takvimi

10 Temmuz 2020, Cuma 617

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI

 

2020/22- Ülkemizde de etkisini gösteren COVID-19 pandemisi nedeniyle, Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin “Mesleki Deneyim”  (Staj) dersinden 45 iş günü, tam zamanlı ve uygulamalı olarak sorumludurlar.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla;   2019-2020 Akademik Yılında Bahar Dönemi sonunda mezun olma durumu olan öğrenciler için, stajyeri bulmaları ve bütün yasal sorumluluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde yapmalarına, staj yeri bulamayanların ise, herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamamaları adına bölüm staj komisyonunca belirlenen ödev, proje, vaka analizi vb. yöntemlerle uzaktan öğretim yöntemi ile yapılması, öğrenime devam eden ve son sınıf öğrencisi olmayan diğer öğrenciler, ders müfredat planlarında yer alan toplam staj süresinin % 50’sini yapmış veya hiç yapmamış olanların staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde yapmalarına; staj yeri bulamayan öğrencilerin stajlarının ise, 2020-2021 akademik yılında stajlarını yapmalarının öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimleri açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

 

2020/23 - Ülkemizde de etkisini gösteren COVID-19 pandemisi nedeniyle, Fakültemiz Mimarlık Bölümü öğrencilerinin “Mesleki Deneyim”  (Staj) dersinden 40 iş günü, tam zamanlı ve uygulamalı olarak sorumludurlar.

 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla;   öğrenime devam eden ve son sınıf öğrencisi olmayan diğer öğrenciler, ders müfredat planlarında yer alan toplam staj süresinin % 50’sini yapmış veya hiç yapmamış olanların staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde yapmalarına; staj yeri bulamayan öğrencilerin stajlarının ise, 2020-2021 akademik yılında stajlarını yapmalarının öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimleri açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

                                                                                              2019–2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

İş Deneyimi (Staj) Sürecinde Yapılacak İş ve İşlemler

Önemli Tarihler

İşyeri Tarafından Onaylanmış Staj Başvuru Formu Son Teslim Tarihi

24 Nisan 2020

Staj Yerlerinin Kabul Edilmesi ve İlanı

04 Mayıs 2020

Staj Yerlerinin Kabul Edilmeyenlerin Son Başvuru Tarihi

22 Mayıs 2020

Öğrenci İşlerinden veya İnternet Sitesinden Form 3A’nın Teslim Alınması

12 Haziran 2020

Staj Dönemi

20 İş günü

I. Dönem
13 Temmuz - 12 Ağustos 2020

II. Dönem

04 Ağustos - 31 Ağustos 2020

25 İş günü

(Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

I. Dönem

13 Temmuz - 19 Ağustos 2020

II. Dönem

04 Ağustos - 07 Eylül 2020

45 iş işgünü

6 Temmuz - 9 Eylül

Staj sonrası evrakların bölüm staj komisyonuna teslimi ve mülakat son tarih

28 Eylül-30 Ekim 2020