Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makalelerimiz

  1.  

         Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler*

        (*2016-2020 yılları arasındaki eserler listelenmiştir)

 

  1. Eminağaoğlu Z., Arslan Muhacir E.S. (2018). Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Artium, 6(1): 38-43
  2. Özdemir M., Külahlıoğlu M. (2017).  Investigation of Shopping Centers Spatial Criteria and Suitability in İstanbul.  Eurasian Journal of Engineering Sciences and Technology, 1(2), 1-9. (Yayın No: 3742642)
  3. Çakıroğlu B. (2017). KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü. Yapı Dünyası(258-259), 48-53.
  4. Karaşah B., Arslan Muhacir E.S., Sarı D., Yaman Y.K., (2016). Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Peyzaj Tasarımı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(13): 109- 119.
  5. Ertürk D. Z., Özdemir S., Çakıroğlu B., Birlik S., Turgut S., Eren E., Abdülrahimov R., Turcan Y. (2016).  KTÜ Kongre Merkezi-Trabzon. Yapı Dünyası(240-241), 33-42.,
  6. Çakıroğlu B. (2016). Elevit-Tirovit Yaylalarında Mimari Boyutun İrdelenmesi. Yapı Dünyası(246-247), 17-26.
  7. Surat H. (2016).  Artvin İlinin Eko Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi.  Journal of Black Sea Studies; Ankara Iss. 52,  (Winter 2016): 139-158.
  8. Ertürk D.Z., Özdemir S., Çakıroğlu B., Birlik S., Çetin S., Eren E., Turcan Y., Abdülrahimov R. (2016). KTÜ Kongre Merkezi-Trabzon. Yapı Dünyası Dergisi, 3 (240-241): 33-42.