Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

       Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler*

        (*2016-2020 yılları arasındaki eserler listelenmiştir)

 

  1. Surat H., Aybar M., (2019). Ağır Metaller ile Kirlenmiş Alanların Onarılmasında Kullanılabilecek Bitki Türleri, Yayın Yeri: Bilgin Kültür Sanat Yayınevi, s: 61 -79.
  2. Sarı D. (2019). Kentsel Peyzajda Kullanılan Bazı İstilacı Süs Bitkileri Türkiye’den Örnekler,  In: Dalkılıç M. (ed) Scientific Developments,  Gece Publishing, pp: 174-792.
  3. Erüz G. (2019). Arsin Tarih, Kültür ve Doğal Değerler. Arsin İlçesindeki Mevcut Tarihi ve Mimari Eserler.Artı6 Medya Tanıtım Reklam Matbaa ltd.Şti.
  4. Karaşah, B. (2017). “Determination of Cultural Ecosystem Services Provided by Botanic Gardens ‘Case of Batumi Botanical Garden, Georgia”, Chapter 227, 2033-2043, Gece Akademi, Ankara.
  5. Sarı D. (2017). Some Native Ornamental Grass for Landscape Designs in: Arapgirlioğlu H. , Atik A., Elliott R. L., Turgeon E. (eds.) Researches on Science and Art in 21st Century Turkey. Gece Publishing.  Chapter: 220, p:1982-1987.
  6. Arslan-Muhacir, E.S. ve Karaşah B. (2017). “Topography as a Factor in Landscape Design Process”, Current Researches in Geography, 114-121, E-BOWN.
  7. Karaşah, B., ve Var, M. (2016). Determining Seasonal Variation Effects on Visitor Preferences “The Case of Royal Botanic Garden Edinburgh”, Developments in Science and Engineering. Chapter 50, 696-710, St. Ohrdi University Press.
  8. Sarı D., Acar C. (2016). Visual Landscape Assessment of the Alpine Rocky Habitats: A Case Study of Hatila Valley National Park, Artvin, Turkey, In:  Efe, R., Cürebal, I., Gad, A., Tóth, B. (eds.) Environmental Sustainability and Landscape Management. St. Kliment Ohridski University Press. Chapter: 2, p:11-34.
  9. Erüz G. (2016). Gümüşhane Tarihi, Antik Çağdan Günümüze Gümüşhane-Torul-Kurum (Gorom-Kromni Vadisi Demografik Değişimi. Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.