Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Zafer Ölmez

Dekan V. (Başkan)

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Profesör Üye

Prof. Dr. Sinan GÜNER

Profesör Üye

Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK

Profesör Üye

Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU

Doçent Üye

Doç. Dr. Derya SARI

Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BİRLİK

Dr. Öğretim Üyesi Üye