İdari

Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
kemal artvin.edu.tr
1085 - 3451
kemal artvin.edu.tr
Sanat ve Tasarım Fakültesi
eminyildirim artvin.edu.tr
3457
eminyildirim artvin.edu.tr
Sanat ve Tasarım Fakültesi
uguryildiz artvin.edu.tr
3456
uguryildiz artvin.edu.tr
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
İç Mimarlık Anasanat Dalı
İç Mekan Tasarımı Anasanat Dalı
Mobilya Tasarımı Anasanat Dalı
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Mimarlık Bölümü
Restorasyon Ana Bilim Dalı
Mimarlık Tarihi
Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı
Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı
Müzik Bilimleri Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bitki Materyalı ve Yetiştiriciliği
Peyzaj Planlama ve Tasarım
Peyzaj Teknikleri