Kuruluş ve Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20.09.2012 tarih ve 2012/3763 sayılı kararname ile kararlaştırılan ve 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün Fakültemiz bünyesinde Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Müzikoloji Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinin anabilim dalları ile birlikte açılması konusundaki 17.04.2013 tarihli teklifinin YÖK Yürütme Kurulunun 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 uyarınca uygun görülmesi sonucu adı geçen bölümler ve anabilim dalları açılmıştır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Orman Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Sanat ve Tasarım Fakültesine aktarılması konusundaki teklifinin 28.02.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunca 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca uygun görülmesi sonucu Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesindeki anabilim dalları ve öğrencileri ile birlikte Sanat ve Tasarım Fakültesine aktarılmıştır.

YÖK Yürütme Kurulunun 17.05.2018 tarihindeki Genel Kurtul toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Mimarlık Bölümünün öğrenci alması uygun görülmüş, YÖK Başkanlığı’nın 30.05.2018 tarih ve 4920 sayılı yazısı ile de adı geçen bölüm fiilen açılmıştır.