Komisyon, Kurul ve Koordinatörlükler

 

AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA ve DEĞERLENDİRME KURULU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ Başkan  
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Üye  
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Üye  
     
FAKÜLTE SEÇİM KURULU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ Başkan  
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Üye  
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Üye  
Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK Üye  
     
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ Başkan  
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Üye  
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Üye  
     
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI KURULU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
 Doç. Dr. Zekiye ÇILDIR GÖKASLAN  Başkan  
 Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ  Üye  
 Dr. Öğr. Üyesi Kemal SAĞLAM  Üye  
     
WEB SORUMLULARI
Unvan-Ad-Soyad Görevi  
Doç. Dr. Üyesi Hilal SURAT Peyzaj Mimarlığı Bölüm Sorumlusu  
Öğr. Gör. Emre BELGE Sanat ve Tasarım Fakültesi Sorumlusu  
Öğr. Gör. Emre BELGE Mimarlık Bölümü Sorumlusu  
ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI
Bölüm ve Sınıf Danışman  
Mimarlık Bölümü    
1. Sınıf  Öğr. Gör. Emre BELGE    
2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BİRLİK  
3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Birgül ÇAKIROĞLU  
4. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ  
Peyzaj Mimarlığı Bölümü    
1. Sınıf  Doç. Dr. Banu KARAŞAH  
2. Sınıf Doç. Dr. Derya SARI  
3. Sınıf Doç. Dr. Üyesi Hilal SURAT  
4. Sınıf Doç. Dr. Derya SARI  
     
FAKÜLTE STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ Başkan  
Doç. Dr. Derya SARI Üye  
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Üye  
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Üye  
     
FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ Başkan  
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Üye  
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Üye  
Doç. Dr. Derya SARI Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Birgül ÇAKIROĞLU Üye  
     
     
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU ve İNCELEME KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr.  Öğr. Üyesi Birgül ÇAKIROĞLU Başkan  
Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BİRLİK Üye  
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Başkan  
Doç. Dr. Üyesi Hilal SURAT Üye  
Doç. Dr. Derya SARI Üye  
   Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kemal SAĞLAM Başkan  
Doç. Dr. Zekiye ÇILDIR GÖKASLAN Üye  
Öğr. Gör. Süheyla TURHAN TEMÜR Üye  
BURS ve YARDIM KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Başkan  
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Üye  
Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK Üye  
Arş. Gör. Vahit TÜRÜT Üye  
     
EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Derya SARI Başkan  
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Üye  
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Üye  
     
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Derya SARI Başkan  
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Üye  
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Üye  
Öğr. Gör. Emre BELGE   Üye  
Arş. Gör. Vahit TÜRÜT Üye  
     
SINAV ve DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Derya SARI Başkan  
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Üye  
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Üye  
Öğr. Gör. Emre BELGE   Üye  
Arş. Gör. Vahit TÜRÜT Üye  
Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK Üye  
     
MUAFİYET, GEÇİŞ ve UYUM (intibak) KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BİRLİK Başkan  
Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ Üye  
Öğr. Gör. Emre BELGE   Üye  
Arş. Gör. Vahit TÜRÜT Üye  
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Başkan  
Doç. Dr. Üyesi Hilal SURAT Üye  
Doç. Dr. Derya SARI Üye  
Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK Üye  
     
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Hilal SURAT Peyzaj Mimarlığı Böl. Koordinatörü  
Öğr. Gör. Emre BELGE   Mimarlık Böl. Koordinatörü  
     
STAJ EĞİTİM VE UYGULAMA KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU Başkan  
Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ Üye  
Öğr. Gör. Emre BELGE   Üye  
Arş. Gör. Vahit TÜRÜT Üye  
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Başkan  
Doç. Dr. Üyesi Hilal SURAT Üye  
Doç. Dr. Derya SARI Üye  
Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK Üye  
     
TANITIM ve ORGANİZASYON KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ Başkan  
Doç. Dr. Üyesi Hilal SURAT Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BİRLİK Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Kemal SAĞLAM Üye  
Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK Üye  
Arş. Gör. Vahit TÜRÜT Üye  
     
MEZUNİYET ve MEZUNLARLA İLETİŞİM KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Hilal SURAT Başkan  
Dr. Öğr. Üyesi Birgül ÇAKIROĞLU Üye  
Öğr. Gör. Süheyla TURHAN TEMÜR Üye  
Öğr. Gör. Emre BELGE   Üye  
Arş. Gör. Manolya ÖZDEMİR DURAK Üye  
     
SATIN ALMA ve MUAYENE KABUL KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Derya SARI Başkan  
Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ Üye  
Şef Uğur YILDIZ Üye  
Şef Emin YILDIRIM Üye  
     
     
TAŞINIR SAYIM KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Derya SARI Başkan  
Şef Uğur YILDIZ Üye  
     
     
SOSYAL ve SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
 Doç. Dr. Zekiye ÇILDIR GÖKASLAN Başkan  
 Doç. Dr. Emine TARAKCİ EREN Üye  
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan BİÇİCİ Üye  
 Arş. Gör. Esra ORHAN YILMAZ Üye  
DESTEK HİZMETLERİ DENETLEME KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
 Doç. Dr. Zekiye ÇILDIR GÖKASLAN Başkan  
 Doç. Dr. Emine TARAKCİ EREN Üye  
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan BİÇİCİ Üye  
 Arş. Gör. Esra ORHAN YILMAZ Üye   
ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Ad-Soyad Temsil Ettiği Birim Başlama Tarihi
Doç. Dr. Banu KARAŞAH Peyzaj Mimarlığı Böl.Koordinatörü  
Dr. Öğr. Üyesi Birgül ÇAKIROĞLU Mimarlık Bölümü Koordinatörü  
     
FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Ad-Soyad Temsil Ettiği Birim Başlama Tarihi
Doç. Dr. Derya SARI Peyzaj Mimarlığı Böl.Koordinatörü  
Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ Mimarlık Bölümü Koordinatörü  
     
MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Ad-Soyad Temsil Ettiği Birim Başlama Tarihi
Doç. Dr. Üyesi Hilal SURAT Peyzaj Mimarlığı Böl.Koordinatörü  
Öğr. Gör. Süheyla TURHAN TEMÜR Mimarlık Bölümü Koordinatörü  
     
ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ SORUMLUSU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Öğr. Gör. Emre BELGE   Engelli Birim Sorumlusu  
     
ORVİKS–KALİTE ve BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROGRAMI SORUMLULARI
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Derya SARI Sistem Görevlisi  
     
     
ARAŞTIRMA GÖRELİLİĞİ TEMSİLCİSİ (BİRİM TEMSİLCİSİ)
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Vahit TÜRÜT Temsilci