5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi (17-18 Aralık 2020, İstanbul)

14 Ocak 2020, Salı 91

5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresine ilişkin detaylı bilgilere http://www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org/ adresinden erişebilirsiniz.