Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Bilgilendirme Toplantısı

26 Mayıs 2021, Çarşamba 81

25.05.2021 Salı Günü Mimarlık Bölümü öğrencileriile staj bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Staj komisyonu olarak Doç. Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Güler ERÜZ, Öğr. Gör. Emre BELGE ile Bölüm öğrenci işler sorumlusu Emin YILDIRIM katılmıştır. Öğrencilere staj yönetmeliği, staja ilişkin doldurulması gereken formlar, staj defterinin nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin bilgiler verilmiş, öğrencilerimizin soruları yanıtlanmıştır.